Revision 2017-02-09T11:06:17+01:00

Vi anpassar våra tjänster efter Dina behov

Om våra tjänster

Vill Du fokusera fullt ut på Din verksamhet kan vi blir Din förlängda ekonomifunktion.
Med hjälp av moderna redovisningsprogram via internet kan Du själv medverka i den omfattning Du önskar.

Vi hjälper Dig med goda redovisningsrutiner och kan bistå med en aktiv ekonomistyrning.
Om Du vill sköta den löpande redovisningen själv kan vi hjälpa Dig att upprätta bokslut och årsredovisning.

Du kan dra nytta av vår mångåriga erfarenhet av skatterådgivning.
Genom nära samarbete med skattejurister håller vi Dig uppdaterad på aktuell rättstillämpning.

Vill Du dessutom kvalitetssäkra Din årsredovisning för ett ökat förtroende för Ditt företag erbjuder vi Dig revisionstjänster av olika omfattning.
Vi är själva entreprenörer och småföretagare så vi känner Din vardag.