Redovisning 2017-03-15T11:35:36+01:00

Vi anpassar våra tjänster efter Dina behov

Redovisning

Våra kvalificerade redovisningskonsulter bistår med stöd vid upprättande av den löpande redovisningen, bokslut mm utifrån Dina önskemål och behov.

Vi arbetar utifrån REKO (Svensk standard för redovisningstjänster).

Tjänsterna anpassar vi i förhållande till företagets egen kompetens och önskemål.

Bokslut

Vi hjälper Dig bland annat med:

 • Delårsbokslut
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Bokslutsrapport
 • Bokslutsdokumentation/bilagor
 • Deklaration för företag och dess ägare
 • Koncernredovisning
 • Rådgivning i samband med redovisnings- och skattefrågor

Löpande redovisning

Den ekonomiska redovisningen och rapporteringen är viktig för alla företag, stora som små.

Låt oss hjälpa Dig t ex med följande tjänster:

 • Löpande bokföring
 • Kundfakturering
 • Leverantörsreskontra
 • Avstämningar
 • Skattedeklarationer
 • Månadsrapport
 • Rådgivning i samband med redovisnings- och skattefrågor

Ekonomi- och redovisningssystem

Vi har erfarenhet av och arbetar med fler olika ekonomi- och redovisningssystem. Bland annat:

 • Visma Administration
 • Speedledger (internetbaserad redovisning)
 • Fortnox (internetbaserad redovisning)