Rådgivning 2018-04-12T13:19:31+02:00

Vi anpassar våra tjänster efter Dina behov

Rådgivning

Skatterådgivning

Vi har under åren byggt upp en god kompetens på skatteområdet och har ett väl etablerat samarbete med externa skattekonsulter, vilket säkerställer en god servicenivå beträffande skattemässiga frågeställningar.

Vi erbjuder rådgivning inom bl a följande områden:

 • Företagsbeskattning
 • Personbeskattning
 • Beskattning av ägarledda företag och dess delägare
 • Upprättande av deklarationer för företag och privatpersoner

Affärsrådgivning

Vi har även erfarenhet och kompetens inom affärsrådgivning i olika former, vilket Du och Ditt företag kan ha nytta av vid rådgivning från oss.

Några exempel på områden där Du kan få hjälp och rådgivning:

 • Ekonomi och verksamhetsstyrning
 • Budgetering
 • Likviditetsplanering
 • Genomlysning av ekonomifunktion, rutiner
 • Ekonom att hyra – back up till ekonomiavdelningen
 • Bolagsbildning
 • Generationsskiften och företagsvärderingar
 • Köpa och sälja företag
 • Rådgivning vid fusion, likvidation