Affärsrådgivning 2018-10-19T11:48:06+02:00

Vi anpassar våra tjänster efter Dina behov

Affärsrådgivning

Vi har även erfarenhet och kompetens inom affärsrådgivning i olika former, vilket Du och Ditt företag kan ha nytta av vid rådgivning från oss.

Några exempel på områden där Du kan få hjälp och rådgivning:

  • Ekonomi och verksamhetsstyrning
  • Budgetering
  • Likviditetsplanering
  • Genomlysning av ekonomifunktion, rutiner
  • Ekonom att hyra – back up till ekonomiavdelningen
  • Bolagsbildning
  • Generationsskiften och företagsvärderingar
  • Köpa och sälja företag
  • Rådgivning vid fusion, likvidation