Team Concentra

sammanlagt mer än 100 års erfarenhet

Monica B Kyrkander
VD
Delägare och Auktoriserad revisor

Mail: monica.kyrkander@concentra.se
Telefon: 0520-42 25 48
Mobil: 0730-899 568

Redovisning 0%
Rådgivning 90%
Revision 10%

Lena Gustafsson
Auktoriserad revisor
Delägare och styrelsens ordförande

Mail: lena.gustafsson@concentra.se
Telefon: 0520-42 25 44
Mobil: 0730-899 570

Redovisning 10%
Rådgivning 30%
Revision 60%

Marie-Louise Nordén
Auktoriserad revisor
Delägare och Auktoriserad redovisningskonsult

Mail: marie-louise.norden@concentra.se
Telefon: 0520-42 25 43
Mobil: 0730-899 573

Redovisning 0%
Rådgivning 30%
Revision 70%

Maria Billfeldt
Auktoriserad revisor
Delägare

Mail: maria.billfeldt@concentra.se
Telefon: 0520-42 25 46
Mobil: 0730-899 500

Redovisning 0%
Rådgivning 14%
Revision 86%

Anna Sandler
Auktoriserad redovisningskonsult

Mail: anna.sandler@concentra.se
Telefon: 0520-42 25 42
Mobil: 0730-899 572

Redovisning 50%
Rådgivning 20%
Revision 30%

Marie Lind
Auktoriserad revisor
Auktoriserad redovisningskonsult

Mail: marie.lind@concentra.se
Telefon: 0520-42 25 41
Mobil: 0730-899 571

Redovisning 10%
Rådgivning 20%
Revision 70%

Marie Larsson
Redovisningskonsult

Mail: marie.larsson@concentra.se
Telefon: 0520-42 25 40
Mobil: 0730-899 588

Redovisning 100%
Rådgivning 0%
Revision 0%

Mari Stockman
Auktoriserad redovisningskonsult

Mail: mari.stockman@concentra.se
Telefon: 0520-42 25 47
Mobil: 0708-899 550

Redovisning 80%
Rådgivning 20%
Revision 0%

Mona Granath
Auktoriserad revisor

Mail: mona.granath@concentra.se
Telefon: 0520-211 272
Mobil: 0768-326 008

Redovisning 0%
Rådgivning 30%
Revision 70%

Ingegerd Svensson
Redovisningskonsult

Mail: ingegerd.svensson@concentra.se
Telefon: 0520-211 273
Mobil: 0730-899 840

Redovisning 80%
Rådgivning 20%
Revision 0%

Ulrika Dahlberg
Auktoriserad redovisningskonsult

Mail: ulrika.dahlberg@concentra.se
Telefon: 0520-211 274
Mobil: 0720-802 099

Redovisning 70%
Rådgivning 30%
Revision 0%

Jelena Samardzic
Auktoriserad redovisningskonsult

Mail: jelena.smardizic@concentra.se
Telefon: 0520-211 275
Mobil: 0724-021 611

Redovisning 90%
Rådgivning 10%
Revision 0%